Våra Avtalsvillkor

Följande villkor gäller för Paleo Butiken AB:s (nedan nämnt "Paleo Butiken") försäljning över Internet till myndig konsument ("Privatkund") och företag ("Företagskund").

Allmänt

Paleo Butiken säljer matprodukter samt träningsrelaterade produkter via Internet. Kunder ("Kund") kan vara antingen privatpersoner över arton (18) år ("Privatkund") eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt "Företagskund"). Försäljning sker via webbplatsen paleobutiken.se.

Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanal alternativt genom undertecknande av avtal enligt ovan accepterar Kund avtalsvillkoren samt, i förekommande fall, personuppgiftsbehandling enligt avtalsvillkoren.

Paleo Butiken reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på www.paleobutiken.se.

Efter att Kund gjort sin beställning har inte Paleo Butiken rätt att ändra sina villkor för den beställningen.

 

1. Registrering & Snabbkassa

1.1 För att handla hos Paleo Butiken kan kunden välja att registrera ett konto eller att använda Snabbkassan. Under punkt 1.1 beskrivs villkoren för konto. Villkor för Snabbkassa, se punkt 1.2.

a. Följande steg finns vid registrering av konto:

  • Kund registrerar sig i Paleo Butiken kundregister genom att uppge namn, e-postadress, postadress, person- alternativt organisationsnummer. Privatkund som väljer betalsättet kontokort behöver inte registrera personnummer. För fakturering utan moms ska Företagskund inom EU även uppge sitt momsregistreringsnummer.
  • Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.
  • Kund ger sitt samtycke till att Paleo Butiken och/eller dess reskontraföretag behandlar lämnade personuppgifter genom att införa dem i sitt kundregister (gäller endast Privatkund) samt godkänner avtalsvillkoren. Privatkunds personuppgifter är skyddade enligt Personuppgiftslagen (PuL).

b. Paleo Butiken kommer att använda uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger Privatkunden sitt samtycke till denna användning av sina personuppgifter. Lämnat samtycke kan återkallas genom att kontakta  kundservice.Paleo Butiken

c. I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna dessa avtalsvillkor.

d. Kund får inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än till den som äger rätt att göra beställning för kundens räkning.

e. Paleo Butiken kundregister är konfidentiellt. Paleo Butiken förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än koncernbolag eller i annan utsträckning än vad som anges i lag.

f. Varje Kund har ansvar för att kontinuerligt uppdatera sina registreringsuppgifter. Om en försändelse returneras på grund av felaktiga registreringsuppgifter debiteras Kund enligt avsnitt 5.6.

1.2 De specialvillkor som finns för att handla via Snabbkassan på paleobutiken.se är följande:

a. Kund behöver inte registrera något användarnamn eller lösenord, utan anger istället sitt personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund).

b. Kund får inte tillgång till de tjänster som kräver inloggning.

c. Kund kan inte få något tillgodohavande, t ex efter att ha löst in del av ett presentkort.

d. I övrigt gäller samma villkor för Snabbkassa som för köp via registrerat konto.

 

2. Priser

2.1 Gällande produktpris inkl moms är det pris, som vid tidpunkten för beställningen finns angivet på webbplatsen www.paleobutiken.se. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan att avisera dessa på förhand.

2.2 Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall kunden inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

Konsument inom EU betalar alltid svensk moms medan Konsument utanför EU inte betalar svensk moms. Moms på matprodukter är 12%, moms på kläder och träningsutrustning är 25 %.

2.3 Leveranser inom Sverige:

För fraktalternativen tillkommer en fraktavgift per leverans, vilket visas i kassan. Vid delad leverans enligt avsnitt 5.4 nedan tillkommer inga merkostnader för kunden. 

2.4 Leveranser utanför Sverige:

För leveranser utomlands tillkommer förutom en fraktavgift baserad på vad Paleo Butiken får betala, även alla eventuella införsel- och tullavgifter.

 

3. Betalningsvillkor

3.1 Inom Sverige

För leveranser inom Sverige kan betalning ske med VISA-, MasterCard-/EuroCard och American Expresskort eller mot faktura, det senare med betalning direkt och vid ett enda tillfälle eller genom delbetalning. Paleo Butiken samarbetar med Klarna (klarna.se) för faktura- och delbetalning. 

Kortbetalning

Vid betalning med kort ska Kund uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVR-nummer. (Kortuppgifterna hanteras krypterat (SSL) genom DIBS som är PCI-DSS-certifierade.)

Kund är skyldig att se till att det finns medel på kortet fram till dess att Paleo Butiken dragit köpesumman för beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har Paleo Butiken rätt att annullera beställningen eller att fakturera beloppet.

 

Faktura

Vid Privatkunds betalning mot faktura överlåter Paleo Butiken fordran på Klarna. Vid betalning mot faktura gäller betalningsvillkor fjorton (14) dagar för Privatkund och trettio (30) dagar för Företagskund om inget annat framgår av separat avtal. Betalning ska ske till Klarna på det konto som anges på faktura.

För att betalning mot faktura ska kunna ske ska Kund fylla i person/organisationsnummer, godkännas vid den kreditprövning Klarna utför samt, för Privatkund, vid beställning ha fyllt arton (18) år och vara folkbokförd i Sverige.

Vid försenad betalning debiteras kund dröjsmålsränta på 2% per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande sextio (60) kronor. Paleo Butiken förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso, varvid lagstadgad inkassoavgift på för närvarande 180 kr tillkommer.

 

Delbetalning

Vid köp över 200 kronor (som uppfyller kraven för faktura) är betalningsalternativet delbetalning ("Delbetalning") tillgängligt. Kund väljer då själv vilket belopp som ska betalas varje månad, dock minst det "lägsta belopp att betala" som framgår av fakturan. Kund kan när som helst och utan extra kostnad välja att avsluta pågående Delbetalning genom att betala in hela det resterande beloppet.

Kund kan öppna konto för Delbetalning genom att godkänna villkor för Delbetalning i kassan, genom godkännande i inloggat läge på Mina sidor eller genom att betala in det "lägsta belopp att betala" som framgår av fakturan. När ett konto för Delbetalning är öppnat kommer Kund löpande att få månadsavier som även omfattar eventuella ytterligare köp.

Vid Delbetalning tillkommer aviavgift om för närvarande 29 kronor per månad samt ränta om för närvarande 19,5 % per år.

Kund har möjlighet att utnyttja två (2) betalningsfria månader per tolvmånadersperiod. För att nyttja betalningsfri månad måste fyra (4) korrekta månadsbetalningar ha skett sedan första köp med delbetalning och därefter fyra (4) korrekta månadsbetalningar sedan senaste betalningsfria månad. För att nyttja betalningsfri månad måste Kund kontakta Klarnas kundtjänst senast två (2) veckor innan betalning ska vara Klarna tillhanda.

Vid försenad betalning debiteras Kund förseningsavgift om åttio (80) kronor och därefter påminnelseavgift om för närvarande femtio (50) kronor per skriftlig påminnelse. Kund debiteras också dröjsmålsränta om 19,5 % per år.

Effektiv ränta vid ett köp på 2 500 kronor som avbetalas under tolv (12) månader blir 52,58 %. Kreditkostnaden uppgår då till 620 kronor.

 

3.2 Utanför Sverige

För leveranser utanför Sverige kan betalning ske med VISA-, MasterCard-/EuroCard- och American Expresskort såvida inte annat särskilt överenskommits.

 

4. Beställning

4.1 Beställning kan endast ske på webbplatserna paleobutiken.se.

4.2 Alla meddelanden från Paleo Butiken sker normalt med e-post, med undantag för de i avsnitt 6.1. och 10.2 nedan särskilt angivna situationerna. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

4.3 Bindande köpeavtal uppkommer först sedan Paleo Butiken per e-post bekräftat beställningen.  reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Paleo Butiken

Vid slutförsäljning av beställd produkt annulleras beställningen av den slutsålda produkten.

4.4 Kund har rätt att före expediering per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med leverans menas att kunden erhållit någon del av sin beställning alternativt en avi om att beställningen finns för avhämtning.

 

5. Leverans

5.1 Varorna levereras enligt vad som anges för varje produkt och valt leveranssätt. Leverans sker normalt med Postpaket eller brev till Konsument och med Företagspaket eller brev till Företagskund.

5.2 Beräknas leveranstiden bli längre än vad som anges ska Paleo Butiken per e-post underrätta kunden, som då har rätt att per e-post annullera sin beställning.

5.3 Har Kund beställt produkter ur olika leveranstidsklasser bestäms leveranstiden efter den långsammaste leveranstidsklassen. Väljer Företagskund expedieringssättet "Delad leverans" sker en leverans per leveranstidsklass och kunden får då erlägga en fraktavgift per leveranstidsklass.

Expedieringssättet "Delad leverans" är endast tillgängligt för registrerad Företagskund och vid leveranser inom Sverige.

5.4 Blir leveransen delad på fler försändelser än Kunden valt medför det inga merkostnader för Kund.

5.5 Vid transport till Kund bär Paleo Butiken ansvar för att produkten kommer fram i oskadat skick. Vid transport från Kund till Paleo Butiken är däremot kunden ansvarig för produkten.

5.6 Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar Paleo Butiken ut en avgift (f n 149 kr) som ersättning för frakt och omkostnader (detta gäller dock inte uthämtning i butik). Vid retur från utlandet betalar Kund alla fraktkostnader för försändelsen samt som kompensation för hantering och omkostnader, f n 149 kr (SEK).

 

6. Ångerrätt

6.1 Kund har rätt att returnera levererad produkt. Varan ska återsändas i väsentligen oförändrat skick. Om Kund vill returnera en produkt ska han/hon meddela Paleo Butiken detta via kundtjanst@paleobutiken.se eller 0767768658, inom fjorton (14) dagar från den dag Kund tog emot varan. Returporto betalas av Kund.

Om Kund utnyttjar sin returrätt, ska Paleo Butiken snarast och senast inom trettio (30) dagar återbetala Kundens kostnader för ordern (inkl eventuell fraktavgift). Tiden räknas från den dag Paleo Butiken tog emot Kundens meddelande om utnyttjandet av returrätten. snarast och senast inom trettio (30) dagar återbetala Kundens kostnader för ordern (inkl eventuell fraktavgift). Tiden räknas från den dag Paleo Butiken tog emot Kundens meddelande om utnyttjandet av returrätten.

6.2 Returrätten gäller inte:

  • outlösta paket enligt avsnitt 5.6 ovan
  • öppnade matprodukter
  • kläder som har burits

 

6.3 Meddelande om retur ska av administrativa skäl innehålla följande information:

a. ordernummer;

b. fakturanummer; samt

c. titel på de produkter som Kund vill returnera.

6.4 Innan retur sker ska kund invänta information om returnummer och returadress som Bokus kundservice skickar.

6.5 Returnerad produkt ska vara oanvänd och oskadad. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats på grund av omständighet, som inte kan hänföras till kund.

 

7. Reklamation

7.1 Om Paleo Butiken har levererat en felaktig eller skadad produkt, eller om kundens försändelse försvunnit under transporten, kan kunden vända sig till  för att ange felet och göra en reklamation, i enlighet med Konsumentköplagen. Kontakt ska ske via e-post: kundtjanst@paleobutiken.se eller tel: 076-7768658.

Paleo Butiken återbetalar kundens kostnader för ordern vid en godkänd reklamation (inkl eventuell fraktavgift).

Kundens alternativ till återbetalning vid godkänd reklamation är:

  • Hålla inne betalning och häva köpet eller
  • Kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt eller
  • Behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag

7.2 Tvist om huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Bokus följer ARN:s beslut.

 

8. Skada

8.1 Utöver vad som sagts och - för Privatkund - utöver vad som föreskrivits i konsumentköplagen och annan tillämplig lagstiftning, har Paleo Butiken inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

 

9. Cookies

För att kunna handla via Paleo Butiken AB:s webbplatser behöver din webbläsare vara inställd så att du tar emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen, t ex varukorgen och att upprepa sökningar du tidigare gjort. Cookien innehåller ingen personlig information.

Vi använder även cookies för att lagra opersonlig besöksstatistik i Google Analytics som vi använder för att förbättra webbplatsen. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan logga in eller lägga böcker i varukorgen.

10. Övrigt

10.1 Upplysningar om beställningar eller övrig begärd information skickas per e-post till kundtjanst@paleobutiken.se.

Om en kund har klagomål kan dessa framföras per e-post till kundtjanst@paleobutiken.se, eller per post på adress Paleo Butiken AB, Östervärnsgatan 4, 212 18 Malmö.

10.3 Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor och tvister ska prövas av svensk allmän domstol.